Meer halen uit je pensioensparen

Meer dan 2,5 miljoen Belgen of zowat twee derde van de werkende bevolking doen aan pensioensparen.

Iets meer dan de helft zoekt daarvoor de weg naar de tak21-oplossing van de verzekeraars, de pensioenspaarverzekering met een vaste rente. Anderen wenden zich tot een financiële instelling en opteren voor een bancair fonds.

Wie heeft het nu bij het rechte eind ? En is een pensioenspaarverzekering met tak23-fondsen niet de ultieme weg naar een gezond pensioenkapitaal ?

Simuleer hieronder voor uzelf hoeveel u met het pensioensparen kan opbouwen en ontdek welke oplossing u het mooiste rendement oplevert.

18 jaar
54 jaar
Vul uw leeftijd in:
€ 1
€ 1.260
Mijn jaarlijkse storting:
Berekenen

Wij hopen dat uw resultaten zijn zoals u had gehoopt. Wil u echter nog meer informatie?
Download dan uw resultaat en onze brochure en samen gaan we voor meer pensioen!

*Simulaties werden gemaakt rekening houdend met:
 • een kost op de stortingen van 2%
 • voor tak21: een gewaarborgd jaarlijks rendement van 0,75%, verhoogd met een winstdeelname van 1,15%
 • voor tak23 en bancair fonds: een niet-gewaarborgd jaarlijks rendement van 3,75%
 • Deze projecties zijn slechts een voorbeeld gebaseerd op theoretische aannamen.
  Zij dienen beschouwd te worden als een inschatting van het gemiddelde rendement op lange termijn (15 jaar).
  Zij houden geen garanties in voor de toekomst en hieruit kunnen geenszins contractuele aanspraken worden afgeleid.
  Fiscale voordelen en inhoudingen werden berekend volgens de wettelijke reglementeringen van kracht
  bij het opstellen van deze simulaties en kunnen worden herzien.